Balanz4Kidz

Balanz4Kidz is een programma voor kinderen waarbij kinderfysiotherapeut, diëtist, psycholoog, turn- en dansvereniging SHJ Drunen en Stichting de Schroef samenwerken. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Zelfstandigheid bevorderen
  • Plezier in een gezond en actief leefpatroon
  • Kennismaking met sport en spel
  • Individuele en groepsbegeleiding bij aanleren gezond (eet)gedrag
  • Werken aan zelfvertrouwen
  • Begeleiding bij instromen sportclubs
  • Opbouwen conditie en vergrote uithoudingsvermogen
  • Leren van elkaar, vergroten sociale vaardigheden en uitbreiden sociale contacten

Overgewicht

Overgewicht bij kinderen is een snelgroeiend probleem. Het komt voor bij één op de vijf kinderen. Het gewicht kan verschillende negatieve gevolgen hebben; zo kan het kind doelwit worden van pesterijen, moeite hebben met het kopen van kleding, onzeker worden, minder goed mee doen met sport en hier uiteindelijk ook geen plezier meer in hebben. Ook kan het gewicht (in de toekomst) medische risico’s met zich meebrengen.

Bij Balanz4Kidz wordt aandacht besteed aan voeding, beweging, emoties en ontwikkeling van uw kind. Uit ervaring en onderzoek is inmiddels bekend dat ook het veranderen van eet-en beweeggedrag door het gehele gezin de grootste kans geeft op blijvend succes.

Balanz4Kidz

In Balanz4Kidz laten we de kinderen het plezier in het bewegen ervaren en maken we ze bewust van het belang en het plezier van goede eetgewoontes. Daarnaast proberen we hen meer zelfvertrouwen te geven, waardoor ze zich vrijer durven te bewegen en makkelijker omgaan met andere kinderen. Hierdoor kunnen ze wat ze tijdens het programma hebben geleerd ook beter vasthouden.

Wie, Wat, Waar & Wanneer?

Wie

Dit programma is bedoeld voor kinderen met overgewicht in het basis- en voortgezet onderwijs. De ouders spelen daarbij ook een belangrijke rol.

Wat

Het programma wordt gegeven door een kinderfysiotherapeut, diëtist, psycholoog, turn- en dansvereniging SHJ Drunen en Stichting de Schroef. Alle kinderen worden eerst gescreend door de kinderfysiotherapeut. Het programma is opgebouwd uit 4 fasen verdeeld over 24 weken, waarin gestreefd wordt dat het kind steeds zelfstandiger een gezond en actiever leefpatroon gaat toepassen. Het programma wordt in frequentie afgebouwd. Tevens wordt er een kennismaking aangeboden met sport en spel.

Voor aanmelden en informatie:

Riette van Beerendonk

Kinderfysiotherapeut

Fysio©ompany ’t Station

Stationsstraat 26

5151 HB  Drunen

T: 0416 375753

E: r.v.beerendonk@fysiocompany.nl
I:  www.fysiocompany.nl